INŻ. ZDZISŁAW PAULI

Projekty

LISTA WAŻNIEJSZYCH PROJEKTÓW DROGOWYCH WYKONANYCH PRZEZ PRACOWNIĘ

 

 • DH Real – Mysłowice, drogi na terenie DH + przebudowa ul. Katowickiej i Bończyka,
 • DH Real – Dąbrowa Górnicza, drogi na terenie DH + przebudowa ul. 11 Listopada, pasy włączenia i wyłączenia w ul. Katowickiej,
 • DH TESCO – Częstochowa, drogi na terenie DH + pasy włączenia i wyłączenia w ul. Jana Pawła, droga serwisowa,
 • Modernizacja ul. Kamiennej i Długiej w Krakowie,
 • M1 Kraków Centrum Handlowe – Kraków, drogi na terenie CH + przebudowa al. Pokoju, ul. Nowohuckiej,
 • Stacje paliw STATOIL, SHELL, BP na terenie całej Polski – projekt drogowy obejmuje wykonanie pasów włączenia i wyłączenia, zjazdów, dróg serwisowych, dróg na terenie stacji,
 • Hala sportowa Ursynów – Warszawa – drogi, parkingi, chodniki, ukształtowanie terenu, drogi,
 • Osiedla mieszkaniowe Kapelanka, Plejady, Głowackiego w Krakowie – drogi, parkingi, chodniki, ukształtowania terenu,
 • Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi przy ul. Dąbska / ul. Szenwalda w Krakowie – drogi, parkingi, chodniki, ukształtowania terenu,
 • Przebudowa układu drogowego na terenie petrochemii w Płocku i Gorlicach,
 • Hala sportowo – widowiskowa w Krzeszowicach – drogi, parkingi, chodniki, ukształtowania terenu,
 • Hala sportowo – widowiskowa w Zielonkach – drogi, parkingi, chodniki, ukształtowania terenu,
 • Galeria Myślenice przy ul. Drogowców – drogi, parkingi,
 • Parking Park & Ride ul. Czerwone Maki – 170 stanowisk dla samochodów osobowych, 2 stanowiska dla autobusów, stojaki dla rowerów,
 • Budowa i rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie – Balicach drogi, parkingi, chodniki, ukształtowania terenu,
 • Budowa drogi Krajowej nr 28 relacji Wadowice – Sucha Beskidzka na odcinku Mucharz – Zembrzyce,
 • Rozbudowa drogi krajowej nr 44 na odcinku Oświęcim – Skawina wraz z remontem wydzielonych odcinków drogi,
 • Przebudowa i rozbudowa MOP kat. III Żarska Wieś PD etap II – drogi -Autostrada A4 Zgorzelec-Krzyżowa odcinek ”A” ZGORZELEC-WYKROTY,
 • Przebudowa i rozbudowa MOP kat. III Żarska Wieś PN etap II – drogi -Autostrada A4 Zgorzelec-Krzyżowa odcinek ”A” ZGORZELEC-WYKROTY,
 • Budowa Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof z lądowiskiem dla helikopterów na dachu projektowanego budynku, przebudową istniejących wjazdów w rejonie ulic Kopernika i Lubicz, budową nowego wjazdu w rejonie ulicy Kopernika, budową łącznika, przebudową domu Piltza, przebudową pawilonu diagnostyki obrazowej, budową stacji trafo, budową agregatu prądotwórczego, budową tlenowni, budową agregatu chłodniczego, budową podziemnych zbiorników wody pitnej, rozbiórką i zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu, budową przyłącza wodociągowego, gazowego, tlenowego, ciepłowniczego, instalacji chłodniczej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, korektą istn. instalacji wodociągowej oraz budową nowych sieci: energetycznych, oświetlenia terenu, niskoprądowej i teletechnicznej – DROGI, PLACE I PARKINGI,
 • Przebudowa ul. Lipskiej, przebudowa ul. Myśliwskiej i budowa przystanku końcowego z pętlą TRAMWAJOWĄ I AUTOBUSOWĄ w ramach inwestycji Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II A,
 • Hala 100-lecia KS Cracovia wraz z Centrum Sportu Niepełnosprawnych przy Al. Focha w Krakowie – Drogi, parkingi, place, chodniki, ukształtowanie terenu,
 • Wykonanie koncepcji wraz z programem funkcjonalno – użytkowym i studium wykonalności dla wytyczenia i budowy zintegrowanego węzła komunikacji pasażerskiej w Liszkach dla potrzeb komunikacji aglomeracyjnej,
 • Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie przebudowy pasa drogowego w   ciągu ul. Wielickiej na odcinku od ul. Prokocimskiej do ul. Wodnej w zakresie wykonania ścieżki rowerowej, przeniesieniem przystanku w rejonie skrzyżowania a ul. Dworcową oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej – ul. Prokocimska – Wielicka – Wodna w Krakowie,
 • Rozbudowa linii tramwajowej KST etap II B wraz z układem drogowym ul. Lipska, ul. Wielicka w Krakowie,
 • Rozbudowa ulicy Grota Roweckiego, Bobrzyńskiego, Brożka, Czerwone Maki wraz z budową torowiska tramwajowego, przystanku końcowego komunikacji zbiorowej wraz z rozbudową infrastruktury, przebudowa skrzyżowań w ciągu ulic Grota Roweckiego, Bobrzyńskiego, Brożka, Czerwone Maki,
 • Budowa drogi gminnej klasy L od ulicy Bora Komorowskiego do skrzyżowania ulic gminnych Dobrego Pasterza i ulicy Bohomolca; budowa estakady drogowej z łącznicami najazdowymi schodami i windami, budowa pasów włączenia i wyłączenia wzdłuż ul. Bora Komorowskiego; budowa zjazdów z ul. Bora Komorowskiego, budowa ekranów akustycznych; przebudowa skrzyżowania ulic Dobrego Pasterza i Bohomolca; budowa drogi klasy L ze skrzyżowaniem z ruchem okrężnym; budowa i przebudowa przystanków komunikacji miejskiej; budowa ciągów pieszych i dróg rowerowych; budowa kanalizacji deszczowej; budowa oświetlenia ulicznego; budowa sygnalizacji świetlnej; budowa przyłączy energetycznych zasilania sygnalizacji świetlnej, wind, oświetlenia ulicznego; przebudowa kabli energetycznych niskiego i średniego napięcia; przebudowa kanalizacji teletechnicznej i sieci teletechnicznej; przebudowa sieci wodociągowej; przebudowa sieci gazowej; przebudowa sieci cieplnej; przebudowa przyłącza wodociągowego; rozbiórka częściowa obiektów budowlanych; wraz z ukształtowaniem terenu, murami oporowymi i zielenią towarzyszącą” w Krakowie – branża drogowa,
 • Koncepcja obsługi komunikacyjnej inwestycji zlokalizowanych na działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24, 218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 Śródmieście w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i ul. Żelaznej w Krakowie.